Rezonometria

Rezonomteria a grafológia és a pszichológia ötvözete

Míg a klasszikus grafológia "csupán" a viselkedést, addig az általunk alkalmazott mérési módszer, a  Rezonometria a tudatalatti késztetések viselkedésre gyakorolt hatását méri, és ezzel megadja a választ a „MIÉRT”-ekre. 

 

Tehát az írásából nem „csak” azt tudjuk megmondani, hogy Ön milyen, hanem azt is, hogy miért olyan, amilyen, és hogyan tudna megváltozni (ha akar).

 

Az írásanalitikán belül tehát a Rezonometria a mi alkalmazásunkban egy feltáró jellegű, döntés előkészítő tanácsadói eszköz. Az okozaton túl az okot világítja meg, ami egy adott élethelyzet kialakulásához vezetett.

 

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mivel tudjuk indokolni a tudatalatti késztetések megismerésének szükségességét mondjuk a karrierépítés, vagy éppen a munkaerő kiválasztással összefüggésben. 

Az eljárás gyakorlati haszna éppen e terület vizsgálata kapcsán kiemelkedő, hiszen a motiváció, az állandó személyiségvonások, az, amit magunkról tudunk és gondolunk, az ebből következő értékrendünk, mind-mind a tudattalan „térfelén” sorakoztathatók fel, és a sikeresség, a beválás szempontjából nagy jelentőséggel bíró és vizsgálható tényezők.

Bár egy rejtett régió késztetéseiről beszélünk, környezetünk számára mégsem maradnak észrevétlenek, hatásuk - ha nem is közvetlenül, de - közvetve tetten érhető életvitelünkben, pályaválasztásunkban, döntéseinkben.

 

 

Az Írásanalitikus sem mindenható. Amióta írásvizsgálattal foglalkozom, találkoztam már olyan esettel, amikor egyértelmű volt számomra, hogy a kliens problémájának feltárását követően más szakember bevonására is szükség van, mivel az meghaladja saját kompetenciámat. Ilyenkor nagyon fontos, hogy legyen kihez fordulnom, illetve a hozzám fordulót tudjam kihez irányítani. Ezért működöm együtt Domján Mónika szakpszichológussal, akinek holisztikus szemléletű, széles eszközpalettáján számos terápiás eljárás mellett spirituális módszerek is szerepelnek.

A közös munkát a szó szoros és átvitt értelmében is a TELJESSÉG jegyében és érdekében végezzük.

 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vagy csak kérdése van, várjuk jelentkezését elérhetőségeinken.

Íráselemzés, Grafológia, Írásanalitika, Pszichológia felsőfokon

Gravirage: íráselemzés, grafológia, grafoterápia, rezonometria, pszichológia felsőfokon

Írásanalitika, rezonometria, grafológia-pszichológia egyesülés