Etika

Írásanalitika, grafológia, pszichológia etika kódex

1. Általános szabályok

 

1.1. Az írásanalitikust titoktartás kötelezi mindazon szóban vagy írásban birtokába jutott információkra vonatkozóan, amelyek az ügyféltől, illetve az ügyfélről birtokába kerülnek, vagy azok róla kikövetkeztethetőek.

 

2. Tanulmányok során

 

2.1. Az írásanalitikusi tanulmányok, továbbképzések során tudomására jutott információkat, adatokat az írásanalitikus köteles bizalmasan kezelni.

 

3. Írásanalitikusi gyakorlati tevékenység során

 

3.1. Az írásanalitikus a vizsgálat megkezdése előtt szóban vagy írásban tájékoztatja megbízóját saját titoktartási kötelezettségéről.

 

3.2. A titoktartási kötelezettség alól a duktum tulajdonosa, kiskorú, korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselője, vagy egyéb érdekelt – publikálás, kutatás, oktatás érdekében, vagy más meghatározott célból - az írásanalitikust felmentheti.

 

3.3. Amennyiben a megbízó célvizsgálat elvégzését kéri, (pl. egy duktum kormeghatározásának pontosítása, részletezése, vagy alkalmasság vizsgálata egy adott munkakörre) az írásanalitikusnak a megrendelt vizsgálat előtt fel kell hívnia megbízója figyelmét, hogy az elkészült szakvéleménnyel kapcsolatban a titoktartás ténye ezután őt is terhelni fogja.

 

3.4. Az írásanalitikusnak arról is tájékoztatnia kell a megbízót, hogy a továbbiakban a megbízó azért is felelősséggel tartozik, hogy az átadott szakvélemény illetéktelenek kezébe ne kerülhessen. Ajánlatos a megbízó titoktartási kötelezettségét írásba foglalni.

 

3.5. Az írásanalitikusi titoktartás kötelező mindazon információkra, amelyeknek közzététele, továbbadása az ügyfél személyiségi jogait, emberi méltóságát, érdekeit sértheti vagy hátrányosan befolyásolhatja. Kivételt képeznek az igazságügyi szervezetek igazságügyi szakértői kirendelései.

 

4. Írásanalitikusi kommunikáció és kutatás során

 

4.1. Publikációkban, beszámolókban ügyelni kell arra, hogy a titoktartási kötelezettség alá eső információk ne jussanak illetéktelen személyek tudomására.

 

5. Egyéb

 

5.1. A titoktartási kötelezettség körébe tartozik az írásanalitikusi anyagok, a vizsgálati anyagok, dokumentumok biztonságos őrzése és selejtezése is.

 

5.2. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést írásban kell adni. Ez az engedély a jogosultak részéről bármikor visszavonható.

 

5.3. Az írásanalitikusnak kell gondoskodnia arról, hogy alkalmazottai, segítő munkatársai (adminisztratív dolgozók, asszisztens, egyéb, a tevékenységet segítő dolgozók) a titokkezelésre vonatkozó előírásokat megismerjék és betarthassák. Titoktartási kötelezettségükről célszerű írásos nyilatkozatot készíteni.

Íráselemzés, Grafológia, Írásanalitika, Pszichológia felsőfokon

Gravirage: íráselemzés, grafológia, grafoterápia, rezonometria, pszichológia felsőfokon

Grafológia, pszichológia, írásanalitika, rezonometria, grafoterápia